Płatności

Zgodnie z Regulaminem sklepu Sprzedający udostępnia sposób płatności za pośrednictwem internetowych serwisów

płatności.

Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą kart

kredytowych i szybkich przelewów ze wszystkich banków polskich.

Kupujący dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.