Polityka Prywatności

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego wwwmiejscepelneszczescia.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

2.    Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest BB – Blue Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Joanny 23/17, 41-703 Ruda Śląska, NIP 7543031190, REGON 160381245, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377111. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: BB – Blue Sp. z o.o. ul. Joanny 23/17, 41-703 Ruda Śląska lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@bb-med.pl.

3.    Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych nieprowadzących lub prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie jako „Użytkownicy”.

4.    Jako Administrator danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

5.    Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6.    Zgodnie z RODO, Użytkownikom przysługuje prawo do:

1)    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

2)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

3)    sprostowania danych osobowych;

4)    usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

5)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

7)    przenoszenia danych osobowych;

8)    wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.    Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

8.    Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG na mocy odpowiednich instrumentów prawnych.

 

II.   SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

A.  Pliki cookie

Pliki cookie (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Użytkownik). Pliki cookie mogą być używane w celu: dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego; tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania Użytkownika z Serwisu Internetowego. Na podstawie plików cookie nie następuje identyfikacja tożsamości Użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są przechowywane tymczasowo - pozostają w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki. Pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookie lub do momentu usunięcia pliku przez Użytkownika.

Pliki cookie, z których korzysta Serwis Internetowy, mogą być udostępnione innym podmiotom współpracującym z właścicielem Serwisu i reklamodawcom.

Szczegółowe informacje dot. plików cookie, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookie. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookie za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookie – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookie przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookie.

 

B.  Zamówienia

1.    Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia Użytkownika                     w naszym sklepie internetowym oraz w przypadku rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta dla Użytkownika i zarządzania tym kontem. Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w celu badania satysfakcji klientów.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy  oraz – jeżeli zakładane jest konto Użytkownika - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz – w zakresie badania satysfakcji klientów – uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3.    W przypadku składania zamówienia Użytkownik podaje:

a)    imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców - również nazwę firmy;

b)    adres e-mail;

c)    nr telefonu;

d)    adres zamawiającego oraz ewentualnie adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamawiającego;

e)    w przypadku przedsiębiorców – numer NIP.

Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

4.    Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło w późniejszym czasie. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.

5.    Na życzenie Użytkownika Administrator przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną informacje o dostępności produktów. Warunkiem przesłania takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu internetowego oraz na przetwarzanie danych osobowych przez sklep (Administratora). Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

6.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: operatorom pocztowym, firmom kurierskim, dostawcom i serwisantom usług IT, firmom księgowym.

7.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

8.    Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

 

C.  Formularz Kontaktowy

1.    Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym.

2.    Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie udzielona przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.    W formularzu kontaktowym Użytkownik podaje dane takie jak:

a.    imię lub nazwę;

b.    adres e-mail.

4.    Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT.

5.    Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie tej wiadomości.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia przez nas odpowiedzi.

 

D.  Newsletter

1.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania biuletynu informacyjnego (Newslettera), za pomocą którego przekazywane są informacje o najnowszych ofertach i promocjach sklepu.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.    Przy zapisie do subskrypcji Newslettera Użytkownik podaje dane takie jak: adres e-mail.

4.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców lub grupom odbiorców: firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT.

5.    Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanym Newsletterze lub poprzez przesłanie e-maila na adres: sekretariat@bb-med.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.    Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania Newslettera.

 

E.  Komentowanie wpisów

1.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia komentarza na blogu.

2.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na weryfikacji w zakresie tego kto umieszcza komentarze na blogu.

3.    Przy umieszczaniu komentarza na blogu Użytkownik podaje dane takie jak:

a.    imię lub nazwę;

b.    adres e-mail.

 

4.    Dane osobowe podane w komentarzu mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych: dostawcom i serwisantom usług IT.

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umieszczenia komentarza na blogu.

 

F.  Facebook Plugin

1.      Serwis Internetowy zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin bezpośrednio łączy Użytkownika z profilem sklepu ………. na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje odnośnie odwiedzin na Serwisie Internetowym z adresu IP Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę sklepu, będąc zalogowanym na swoim profilu na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli klient nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

2.      Facebook nie przekazuje Serwisowi ………. informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie jest znany właścicielowi Serwisu Internetowego ………. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

3.      Jeżeli nie jest pożądane, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące wizyt na naszym Serwisie, konieczne jest wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.